Biblioteka modelowa | UGO

Pracownia Badań Czytelnictwa Biblioteki Narodowej i TNS OBOP przeprowadzili badanie w 2010 roku.