Fotel Roman Modzelewski 58 | VZÓR

Popularność laminatu poliestrowo-szklanego była nikła w Polsce do 1958 roku.